Záhradná architektúra je odbor architektúry, ktorý sa zaoberá tvorbou priestoru záhrady a okolia stavby so všetkým čo k tomu patrí (altánky, pergoly, spevnené plochy, záhony, terénne úpravy, atď.). Z hľadiska krajinnej architektúry sa záhradná architektúra zaoberá priestormi s menšou výmerou, ktoré predovšetkým slúžia k pobytu človeka a pre človeka. Snahou záhradnej architektúry je vytvoriť ideálny obraz prírody podmienený potrebám ľudí a architektonickému cíteniu tvorcu.

Dôležitým krokom k vypracovaniu projektu záhrady, ktorý bude spĺňať Vaše požiadavky a predstavy je obhliadka u klienta spojená s konzultáciou. Po vzájomnej dohode dochádza k samotnému procesu vypracovania projektu Vašej záhrady...

PONÚKAME VÁM NA VÝBER DVA BALÍKY PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE


  ZÁKLADNÝ ŠTANDARDNÝ
Obhliadka u klienta
Štúdia záhrady
Konzultácie a korekcie
Komplexný návrh
Osadzovací plán vegetačných prvkov
Vytyčovací výkres
Výkaz výmer
Konštrukčné detaily / rezopohľady  
Projekt závlahy  
3D model záhrady s vizualizáciami (5 - 10 ks)  

ORIENTAČNÝ CENNÍK PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE 

v závislosti na veľkosti pozemku

  ZÁKLADNÝ ŠTANDARDNÝ
do 100 m2 150 € 250 €
100 - 300 m2 280 € 400 €
300 - 600 m2 380 € 500 €
600 - 1000 m2 580 € 700 €
1000 - 1500 m2 680 € 900 €

 

Cena je uvedená bez DPH. V prípade vyhotovenia projektu s iným obsahom ako je vyššie uvedené sa cena určí dohodou. V cene nie sú zahrnuté náklady na tlač. Prvú nezáväznú konzultáciu spojenú s obhliadkou záhrady vykonáme bezplatne v okolí Čadce, Žiliny a Bratislavy. V prípade záujmu o obhliadku v iných oblastiach Slovenska si účtujeme prepravné náklady.

IDEOVÁ ŠTÚDIA

V prípade, že nemáte záujem o komplexný projekt záhrady, ponúkame Vám možnosť, nechať si vypracovať ideovú štúdiu záhrady. Jedná sa o pôdorysný návrh, bez rozpracovania ostatných výkresov. Cena takejto štúdie je od 50€.

 

Viac o projektovej dokumentácii Vašej záhrady

 

Ukážky projektovej dokumentácie