Krajinná architektúra je umenie a veda o adaptácii krajiny pre ľudí s ohľadom na jej využívanie a pôžitok. Vytvárame globálne a tiež detailne prírodné prostredie modelovaním terénu, určovaním komunikácií, výsadbou zelene, využívaním vegetácie a vodných plôch. Vonkajšie prostredie obohacujeme tzv. malou architektúrou (besiedky, pavilóny, fontány, exteriérové umelecké diela, lavičky a podobne). Jednou z častí krajinnej architektúry, ktorá rieši prevažne privátne priestory je záhradná architektúra.

Obraz krajiny by nemal byť hodnotený len estetickými kritériami, ale mal by vyjadrovať aj harmóniu všetkých prírodných a civilizačných prvkov ovplyvňujúcich krajinu.