Zeolit je prírodná vulkanická hornina, vznikajúca milióny rokov, s jedinečnými fyzikálnymi vlastnosťami. Jeho jedinečnosť spočíva v jeho mikropórovej štruktúre, ktorá umožňuje zachytávať látky všetkých skupenstiev. Celkový objem dutín v jeho štruktúre tvorí 24 – 32 %. Zeolit má jedinečný negatívny náboj vďaka ktorému je schopný absorbovať rôzne škodliviny z prostredia, ako sú ťažké kovy, toxíny, amoniak, i rádioaktivita.

Zeolit

Prírodný zeolit sa v súčasnej dobe využíva v mnohých odvetviach priemyslu. V záhradnej tvorbe je vysoko cenený a používaný prvok nielen ako filtračná zložka filtrov v bazénoch a jazierkach, ale používa sa najmä ako prímes do pôdy, vďaka čomu zlepšuje jej vlastnosti.

Zeolit

Pridaním zeolitu do pôdy zlepšujeme schopnosť rastliny efektívne hospodáriť s vodou. Tá sa v období dostatočnej zálievky viaže na zeolit, ktorý slúži ako zásobáreň vody pre rastlinu v období sucha. Rastlina si vie túto vodu svojim koreňovým systémom v prípade potreby vytiahnuť. Hrubšia frakcia zeolitu je vhodnou alternatívou na tvorbu drenážnych vrstiev kvetináčov a nádob určených na výsadbu. Primiešaním zeolitu do substrátu docielime nielen zlepšenie hydratácie pôdy, ale pôdu tiež udržujeme prevzdušnenú a obohatenú o živiny, ktoré v nej dlhšie vydržia.


 
Zeolit môžeme využívať tiež pri zakladaní a údržbe trávnatých plôch pri rodinných domoch ale aj rôznych športoviskách či verejných parkoch. Výsledkom je celkové zníženie nákladov na zavlažovanie a celkovú údržbu zelených plôch.  Niektoré rastliny sa dajú dokonca pestovať výlučne v zeolite, ktorý im poskytne dostatok živín a vody. Vďaka tejto vlastnosti je využívaný aj vo vesmírnom výskume, kde vôbec prvé rastliny dopestované vo vesmíre boli práve v substráte so zeolitom.


Keďže sa jedná o výlučne prírodný materiál je zeolit tou správnou voľbou pre zlepšenie kvality pôdy vo Vašej záhrade.